Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
9:00 až 16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 001,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vrácení zboží ve 14-denní zákoné lhůtě bez udání důvodů

Jméno a přííjmení
Email *
Číslo objednávky *
Počet kusů vráceného zboží *
Číslo účtu pro převod vrácené částky
Vyplňte formulář, odešlete, do 24 hodin obdržíte na email potvrzení o přijatém požadavku, následně zašlete zboží na adresu:
Tonno
Komenského 348
Chropyně 76811
 
K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury nebo nákupního dokladu, (při vrácení části nákupu kopie), nákup musí být hodnověrně prokázán. Bez faktury, nákupního dokladu nebo jinak hodnověrně prokázaného nákupu nelze odstoupit od kupní smlouvy.
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu www.tonno.cz mezi provozovatelem Vlastimilem Kargerem, Komenského 348 Chropyně  76811, IČO:04959442 a kupujícím. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího.

 

2 Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění objednávkového formuláře.(povinné údaje označené hvězdičkou)

Prodávající neodpovídá za zpoždění objednávky při chybně vyplněných údajích objednávkového formuláře, nebo chybně zadané dopravě.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit emailovou zprávou (na emailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinen o tom vyrozumět prodávajícího prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: maloobchod.tonno@seznam.cz

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

- Identifikace Kupujícího, tj. jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail.

- Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

- Množství objednávaného zboží;

Po uskutečnění kupní smlouvy je kupující povinen převzít objednané zboží.

Zákazníci kteří nedodrželi kupní smlouvu, objednané zboží nepřevzali nebo nezaplatili,  porušili tím kupní smlouvu, takovým zákazníkům, již zboží na dobírku nezasíláme.

 

 3 Storno objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím doručením avšak pokud byla objednávka již vyexpedovaná (předaná dopravci) může prodávající požadovat vrácení nákladů spojené z odesláním objednávky.

Jak poznáte že byla Vaše zásilka vyexpedována? Obdržením emailu o odeslané objednávce který zasíláme okamžitě při předání zásilky dopravci.

Pro storno objednávky nás kontaktujte.

Kontakt pro stornování objednávky:  email - maloobchod.tonno@seznam.cz, nebo na telefoním čísle 602433816.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na emaily atd..)
  • Zboží se již nevyrábí. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu to tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.
  • V případě poškozování obchodu písemnými, nebo jinými výroky.

 

Ověřeno zákazníky:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši emailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při vrácení zboží nebo reklamaci zasílejte bez dobírky, reklamované nebo vrácené zboží na dobírku nepřijímáme.

 

Záruční doba

Na veškeré oblečení prodávané v našem internetovém obchodě, se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
  • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

 

Odpovědnost za vady (reklamace a její uplatnění)

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn. má vlastnosti, které si strany ujednaly, odpovídá účelu jeho použití, jakosti, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

V případě, že již dodané zboží má vadu(y), zákazník má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a ihned nejpozději do 24 hodin informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud se tak nestane,bude to bráno tak, že přeprava a předání zboží dopravcem proběhlo bez závad.

 

Reklamace zboží

 

Prodávající rozhodne o reklamaci maximálně do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (výměna zboží nebo vrácení peněz).

 

Postup při reklamaci

 

Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

 

  • na emailovou adresu provozovatele  zašle detailní popis reklamace poškozeného zboží případně fotografii,(uspíší rozhodnutí o reklamaci) zobrazující reklamované vady.

 

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován o dalším postupu při reklamaci.

Následně odešle zboží na adresu prodejce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury nebo nákupního dokladu, nákup musí být hodnověrně prokázán. V případě uznání reklamace má kupující  podle zákona (89/2012 Sb, paragraf 1924 Nový občanský zákoník) právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, právo zaniká.

Vzor ke stažení:

https://www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci?ga_email=1&_fid=ca59

 

Vrácení zboží do 14-dnů bez udání důvodů (Odstoupení od smlouvy nebo její části)

 

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo koupené zboží vrátit do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, nebo její části bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, avšak náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení) na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Kupní cenu však nelze vrátit dříve, než prodávající obdrží vrácené zboží. Prodejce je povinnen při vrácení zboží celé objednávky uhradit náklady na dopravu které byly vynaloženy při uskutečnění objednávky v částce nejlevnější dopravy kterou prodejce nabízí.

 

 Postup při vrácení zboží do 14-dnů bez udání důvodů.

Kupující oznámí vrácení zboží písemně a to následujícím způsobem:

1) Vyplní formulář: Vrácení zboží v 14-denní zákonné lhůtě bez udání důvodů, https://www.tonno.cz/OBCHODNI-PODMINKY-a3_0.htm

Do 24 hodin obdrží potvrzovací email o přijaté žádosti.

2) Následně zašle zabalené a nepoškozené zboží na adresu prodejce:

Tonno

Komenského 348

Chropyně 76811

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury nebo nákupního dokladu( při vrácení části nákupu kopie), nákup musí být hodnověrně prokázán. Bez faktury, nákupního dokladu nebo jinak hodnověrně prokázaného nákupu nelze odstoupit od kupní smlouvy.

 

Výměna zboží

V případě objednání nevyhovujícího zboží (velikost) je možné toto vyměnit za jiné zboží (nejedná se o reklamaci podle § 1829 občanského zákoníku). V tomto případě náklady spojené s vrácením zboží a náklady spojené s opětovným zasláním hradí kupující.

 

Postup při výměně zboží

Kupující oznámí písemně tuto skutečnost a to následujícím způsobem:

 

  • na emailovou adresu provozovatele zašle detailní popis požadované výměny zboží.

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován o dalším postupu.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto
svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje že souhlasí s Podmínkami nákupu v internetovém obchodě na www.tonno.cz

Ceny jsou kompletní nejsme plátci DPH.

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz